مشروح اخبار
پروژه هتل 5 ستاره الروضتين

1

آذر

1392

اين نخستين طرح توسعه مدرن است كه در اين شهر تاريخي و در نزديكي

اين نخستين طرح توسعه مدرن است كه در اين شهر تاريخي و در نزديكي حرمين امام حسين و ابوالفضل العباس عليهما السلام ساخته مي شود. بخش اصلي اين پروژه را يك اقامتگاه زيبا و آراسته 12 طبقه تشكيل مي دهـد كـــه شامـل       مجموعه اي از سويتهاي استديو و يك خوابه و دو خوابه مي باشد. مساحت اين طرح بيش از 55 هزار مترمربع است و در مجموع 624 سويت را در بر ميگيرد ، بافضاهاي عمومي باغهاي آراسته، خدمات مهمانان و جايگاههاي تقديم مواد غذايي و آشاميدني. سازه ان از نوع اسكلت فلزي با اتصالات پيچ و مهره خواهد بود . برآور پروژه رقمي معادل 110 ميليون دلار پيش بيني گرديده است.